کیما علی 2 روز پیش پرسیده:
میخوام لاغر شم
پاسخ دکتر:
سلام جهت دریافت رژیم یا باید مراجعه حضوری داشته باشید و یا از طریق سایت برای غیر حضوری ثبت نام کنید.