روش های تشخیص چاقی

روش‌های تشخیص چاقی

یکی از روش‌ها، اندازه گیری شاخص توده بدن ( Body Mass Index, BMI) است. برای این کار وزن (بر حسب کیلوگرم) برابر مجذور قد (بر حسب متر) تقسیم می کنیم


 

مثلاً BMI فردی که 70 کیلوگرم وزن و 160 سانتی متر قد دارد، برابر است با * به کمک این جدول و اندازه گیری BMI می‌توانید از وضعیت وزنی خود باخبر شوید.


وضعیت وزن
BMI
کمبود وزن
کمتر از 18.5
طبیعی
24.9 - 18.5
اضافه وزن
29.9 - 25
چاق
34.9 - 30
خیلی چاق
39.9 - 35
فوق العاده چاق
بیشتر از 40

 

با مراجعه به این جدول می توانید از اضافه وزن یا چاقی خود مطلع شوید. در ورزشکاران و افرادی که بدنی عضلانی دارند، این شاخص چندان کاربردی ندارد.

روش دیگر اندازه گیری دور کمر به باسن است. (Waist/Hip Ratio)

اگر عدد به دست آمده در زنان بیشتر از 0.8 و در مردان بیشتر از 0.95 باشد با خطر چاقی همراه است.