امین 11 ساعت پیش پرسیده:
سلام دکتر من وزنم خیلی کمه برای افزایش وزن باید چه کار کنم ؟؟
پاسخ دکتر:
سلام وعده هایی غذایی را منظم و هیچ وعده را حذف نکنید. میزان کالری دریافتی را هر هفته اندکی افزایش دهید و از همه گروه های غذایی استفاده کنید.شربت اشتهای باریج و پودر گین آپ را در کنار رژیم می توانید مصرف کنید. ورزشی مانند بدنسازی را انجام دهید.