مهرداد 10 ساعت پیش پرسیده:
سلام دکتر کراتینهای داخلی معمولا در عرض چندهفته افزایش وزن میدهند؟وتاچندکیلو معمولا وزن ب فردمیدهند؟ مرسی
پاسخ دکتر:
سلام به مدت سه ماه باید مصرف کنید و نمی توان مشخص کرد که چقدر افزایش وزن می دهد چون به عوامل متعددی بستگی دارد.