حسین 23 ساعت پیش پرسیده:
دارای پانزده کیلو کمبود وزن میباشم.تمامی ازمایشهای مربوطه را انجام داده ام کاملا سالمم و پدر و مادرم نیز فامیل می باشند.
پاسخ دکتر:
سلام برنامه غذایی خود را منظم کنید و در هر وعده اندک اندک به کالری دریافتی بیفزایید.. هیچ وعده را حذف نکنید و ورزش منظم انجام دهید.