سیاوش 13 ساعت پیش پرسیده:
سلام دکترمن پسری باقد180هستم قبلانا64 کیلوبودم که بامصرف گین اپ ومولتی ویتامین ورزیم غذایی درعرض حدود 7 ماه وزنم الان به 72 کیلورسیده ولی فقط پایین تنه ام رانو کمرم بزرگ شده ولی بالاتنه ام هیچ تغییری نکرده مچ دست وبازوهام صورتم سینه ام هیچ تغییری تقریبانکرده ایابایدکارخاصی بکنم که بالاتنه ام نیزتغییرکند؟ واینکه چندکیلودیگرباید من وزن اضافه کنم تابه وزن ایده ال برسم؟
پاسخ دکتر:
سلام شما باید ورزشی مانند بدن ساری را با رژیم خود همراه کنید تا جرم ماهیچه ای بدنتان افزایش یابد و تا 80 کیلو برای شما مناسب است.