الیناز 11 ساعت پیش پرسیده:
قصدبارداری دارم,یکم تنبلی تخمدون بایدوزنم بیارم پایین
پاسخ دکتر:
سلام قطعا باید وزنتان را کاهش دهید.کاهش وزن احتمال باروری به مقدار زیادی افزایش می دهد.ضمن آنکه بارداری با وزن زیاد احتمال بروز دیابت بارداری و فشار خون را بیشتر می کند.