مرتضی 2 روز پیش پرسیده:
سلام دکتر من از مخمر ابجو به چه مقدار استفاده کنم روزانه چند قرص یا چند قاشق شربت ابجو مصرف کنم
پاسخ دکتر:
سلام روزی 2 عدد قرص مخمر