ملیحه عرب 1 روز پیش پرسیده:
سلام وزنم 45وقدم 149ایالاغرم یا خوبه درضمن تالاسمی مینور هستم وهرچه غذامیخورم سیر نمیشوم بعضی وقت ها اصلا اشتها ندارم
پاسخ دکتر:
سلام با توجه به قدتان دارای وزن ایده آل هستید.البته می توانید کمی کالری دریافتی را افزایش دهید و نیز کیفیت رژیم غذایی را ارتقا دهید.