خان بی بی 3 روز پیش پرسیده:
من تئروییدکم کار دارم وخیلی اشتیاه غذا دارم وزن اول من 65 کیلو بود وحالا92کیلو هست
پاسخ دکتر:
سلام عدت های غذایی خود را اصلاح کنید . هیچ وعده را حذف نکنید . در یک وعده افراط نکنید . آهسته غذا بخورید و هر لقمه را خوب بجوید و ورزش منظم داشته باشید.