جواد 19 ساعت پیش پرسیده:
سلام مکمل آرژنین می تواند 3 یا 4 سانتی متر اثر در من بگذارد؟سن 18 قد 177 وزن 70 آیا با یک دوره سه ماهه به نتیجه می رسم یا چند دوره باید رفت؟لطفا تاثیر پذیرایش را واضح بگوئید
پاسخ دکتر:
سلام آرژینین محرک هورمون رشد است و بیشترین اثرش را در کودکان و نوجوانان در سنین رشد دارد.اگر از سن رشد شما گذشته باشد مصرف آن فایده ای ندارد . در غیر این صورت یک دوره سه ماهه روزی یک عدد مصرف کنید. اینکه چقدر اضافه می کنید مشخص نیست.