مهران 1 روز پیش پرسیده:
سلام دکترمیشه بگیدآمینو 2000 برای چیه خوبه واثرش برای چیه؟ ازداروخانه گرفتم گفت موجب افزایش وزن میشود اماشما گفتید درافزایش وزن نقشی نداردمیشه دقیق بگید برای چیه موثرند؟
پاسخ دکتر:
سلام برای افزایش حجم عضلانی موثر است.