زهرا 18 ساعت پیش پرسیده:
من هیچ مشکل هورمونی ندارم تیرویید ندارم کم خونم نیستم یکم استرسی هستم وشور میزنم چند ساله وزنم ثابته روی 40 -39 چیکار کنم چاق بشم اشتها اصلا ندارم انگلم ندارم چکاب کاملم دادم هیچیم نبود قدمم 157
پاسخ دکتر:
سلام نخست وعده های غذایی و خواب خود را منظم کنید و میان وعده مناسب دریافت کنید. حجم غذای مصرفی را هر هفته کمی در هر وعده افزایش دهید . همه گروه های غذایی اصلی را در رژیم بگنجانید.وزن گرفتن در ماه های نخست بسیار کند است پس حوصله کنید