جعفر 3 روز پیش پرسیده:
لاغر هستم مخصوصا صورتم میخوام یکم چاق بشم ،مخصوصا میخوام لوپام در بیان
پاسخ دکتر:
سلام به صورت موضعی نمی توان چاق شد . اگر لاغر هستسد در صورت وزن گرفتن صورتتان هم پر تر خواهد شد.