ابوالفضل 3 روز پیش پرسیده:
باسلام آیا استفده از دمنوشهای شرکت نیوشا برای کاهش وزن را قیول دارید آیا باعث عوارض نیستند
پاسخ دکتر:
سلام گرچه دمنوش ها مفیدند اما اثرات معجزه آسا ندارند و بیشتر ادعا ها و تبایغات در مورد آنها کذب و نادرست است.